แผนผังเว็บไซต์
อุปกรณ์บานเลื่อน อุปกรณ์ประตูบานเลื่อน

อุปกรณ์บานเลื่อน มักใช้เรียกแทน ลูกล้อบานเลื่อน กับ รางบานเลื่อน ซึ่งเมื่อ อุปกรณ์บานเลื่อน หมายถึง ลูกล้อบานเลื่อน กับ รางบานเลื่อน แล้วก็จะสามารถแบ่งได้เป็น 4 ชนิดใหญ่ๆ ตามลักษณะการใช้งาน คือ อุปกรณ์บานเลื่อนประตู  อุปกรณ์บานเลื่อนประตูบานเฟี้ยม อุปกรณ์บานเลื่อนกระจกเปลือย อุปกรณ์บานเลื่อนประตูกั้นห้อง และในบางโอกาสก็สามารถแบ่งได้ตามความแตกต่างของ อุปกรณ์บานเลื่อน นั้นๆ ซึ่งดูได้จากจำนวนบานประตูและวิธีการเปิด หรือ ลักษณะการใช้งานประตูบานเลื่อน คือ ลักษณะการเปิดประตูบานเลื่อนเดี่ยว ลักษณะการเปิดประตูบานเลื่อนคู่

อุปกรณ์บานเลื่อน ที่คนส่วนใหญ่อาจจะลืมให้ความสนใจคือ มือจับ บานเลื่อน ซึ่ง มือจับ ประตู บานเลื่อน คือ มือจับ ประตู ที่สามารถพบเห็นเป็นประจำ เนื่องจาก ประตูบานเลื่อน เป็น แบบประตู ที่นิยมใช้กันอย่างมากแบบหนึ่ง โดยส่วนมากการกั้นห้องภายในออฟฟิศสำนักงาน อาคารบ้านเรือน จะเป็น  ประตูบานเลื่อน ที่ทำจากอลูมิเนียม เพราะราคาของประตูบานเลื่อนอลูมิเนียมนั้นเริ่มต้นที่ราคาไม่สูงนัก รูปร่างหน้าตาของ มือจับ ประตู บานเลื่อน ที่พบเห็นกันโดยทั่วไปจะมีลักษณะเป็นทรงกระบอกยาว ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นเพียง มือจับ ประตู อย่างเดียวเท่านั้น ไม่สามารถทำหน้าที่เป็นกุญแจล็อคได้ อีกแบบหนึ่งที่ใช้บ่อยกับ ประตูบานเลื่อนอลูมิเนียม จะเป็น มือจับ ประตู ที่ฝังลงไปในตัวบานประตูเลย โดยหน้าที่ของ มือจับ ประตู บานเลื่อน แบบฝังลงไปในตัวบานประตูนั้น สามารถเลือกได้ว่าจะให้ มือจับ ประตู อย่างเดียวหรือจะเป็นกุญแจล็อคบานประตูด้วย แบบของ มือจับประตูบานเลื่อน ที่ทำหน้าที่เป็นเพียง มือจับประตู อย่างเดียวนั้นจะไม่ต่างกับแบบของ มือจับประตู บานเลื่อน ที่สามารถทำหน้าที่ล็อคได้ด้วย เพียงแต่แบบที่เป็นกุญแจล็อคนั้นจะมีรูกุญแจอยู่บริเวณ มือจับประตู ด้วย  โดยหากเป็น ประตูบานเลื่อนอลูมิเนียม ที่ใช้ภายในบ้านหรือออฟฟิศแล้วนั้นอาจจะเปลี่ยนจากรูกุญแจเป็นแบบตัวล็อคเกี่ยวธรรมดาที่ไม่มีกุญแจ ซึ่งจะทำให้ ราคามือจับประตูบานเลื่อน ลดลงได้อีก 
 
มือจับ ประตู บานเลื่อน อลูมิเนียม ทั้งหมดที่กล่าวมานั้นสามารถใช้กับ หน้าต่างบานเลื่อน ได้เช่นกัน โดยหลักการส่วนใหญ่จะเหมือนกัน  สำหรับ มือจับ ประตูบานเลื่อนไวนิล มือจับ ประตูบานเลื่อน uPVC วิวแลนน์ นั้นจะมีรูปร่างลักษณะภายนอกคล้ายกับ มือจับ ประตูบานเลื่อนอลูมิเนียม หากแต่ภายในของ มือจับประตูบานเลื่อนไวนิล และ มือจับ ประตูบานเลื่อน uPVC วิวแลนน์ จะแตกต่างออกไป ซึ่งไม่สามารถนำ มือจับประตูบานเลื่อนอลูมิเนียม มือจับประตูบานเลื่อนไวนิล และ มือจับ ประตูบานเลื่อน uPVC วิวแลนน์ มาใช้แทนที่กันได้ ความแตกต่างกันนี้ส่งผลถึงความแข็งแรงทนทานของ มือจับ ประตู บานเลื่อน แต่ละประเภทด้วย เมื่อเราเปรียบเทียบกันทั้ง3ประเภทนี้แล้ว มือจับ ประตู บานเลื่อน uPVC วิวแลนน์ จะมีความแข็งแรงทนทานสูงที่สุด ดังนั้นจึงส่งผลถึง ราคามือจับประตู ด้วยเช่นกัน ตามหลักการที่ว่า คุณภาพคู่ราคา  
มือจับ ประตู บานเลื่อน แบบฝังลงไปในบานนั้นสามารถใช้กับ หน้าต่าง บานเลื่อน ได้เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น มือจับ ประตูบานเลื่อน แบบฝังที่มีรูกุญแจ แบบฝังที่ไม่มีรูกุญแจ และ มือจับ ประตู บานเลื่อน แบบตัวเกี่ยวล็อคอย่างเดียว ก็สามารถใช้กับ หน้าต่าง บานเลื่อนอลูมิเนียม บานเลื่อนไวนิล และ บานเลื่อน uPVC วิวแลนน์ แต่ต้องใช้ให้ตรงกับประเภทของวัสดุที่ทำหน้าต่าง กล่าวคือ มือจับ ประตูบานเลื่อนอลูมิเนียม ก็สามารถนำมาใช้งานกับ หน้าต่าง บานเลื่อนอลูมิเนียม มือจับ ประตูบานเลื่อนไวนิล ก็สามารถนำมาใช้กับ มือจับ หน้าต่างบานเลื่อนไวนิล และ มือจับ ประตูบานเลื่อน uPVC วิวแลนน์ ก็สามารถนำมาใช้งานกับ หน้าต่าง บานเลื่อน uPVC วิวแลนน์
 
มือจับ ประตู บานเลื่อน ไม้ จะมีลักษณะเป็นก้านยาวเช่นเดียวกันกับ มือจับ ประตู บานเลื่อน อลูมิเนียม ที่ทำหน้าที่เป็นเพียงมือจับอย่างเดียว หากแต่หน้าตาของ มือจับ ประตู บานเลื่อน ไม้ จะมีความสวยงามมากกว่า มีเแบบที่หลากหลายมากกว่า เหตุผลที่เป็นเช่นนี้อาจจะเป็นเพราะ ราคาของประตูไม้บานเลื่อน มักจะมาราคาสูงกว่า ประตูบานเลื่อนอลูมิเนียม กลุ่มคนที่เลือกใช้ ประตูบานเลื่อนไม้ ส่วนมากคือเจ้าของบ้านที่มีงบประมาณสูงกว่ากลุ่มที่เลือกใช้ ประตูบานเลื่อนอลูมิเนียม ที่ส่วนมากคือบริษัทหรือกลุ่มคนที่จะต้องเน้นเรื่องของงบประมาณที่มีอย่างจำกัด แต่ถึงอย่างไรก็ตาม มือจับ ประตู บานเลื่อนไม้ นั้นก็สามารถนำมาใช้กับ ประตูบานเลื่อนอลูมิเนียมได้  อีกแบบหนึ่งของ มือจับ ประตู บานเลื่อนไม้ คือ มือจับประตูแบบฝังลงไปในบานเช่นเดียวกับ มือจับ ประตู บานเลื่อนอลูมิเนียม หากแต่ไม่สามารถกดล็อคหรือมีกุญแจที่มือจับได้ ต้องทำการติดตั้งกลอนประตูแยกต่างหาก ข้อเสียของการเลือกใช้ มือจับ ประตู บานเลื่อน แบบฝังกับประตูบานเลื่อนไม้คือ น้ำหนักของประตูบานเลื่อนไม้ที่ค่อนข้างมากทำให้การเปิดปิดประตูด้วย มือจับประตูแบบฝัง จะทำได้ยากไม่สะดวกเท่าที่ควร แต่หากจะทำการติดตั้งประตูมุ้งลวดซ้อนกับประตูบานเลื่อนไม้แล้ว การเลือกใช้ มือจับ ประตู บานเลื่อน แบบฝังก็อาจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เช่นกัน
สำหรับ หน้าต่างบานเลื่อนไม้ ก็สามารถใช้ มือจับ ประตู บานเลื่อนไม้ ได้เช่นกัน แต่ควรจะคำนึงถึงขนาดให้เหมาะสมด้วย หรืออาจนำ มือจับ ประตู บานเลื่อน แบบฝังมาใช้ก็ได้
 
อุปกรณ์บานเลื่อน อุปกรณ์ประตูบานเลื่อน
     
     

Copyright © 2010 HEVTA Company, all rights reserved  Contact us HEVTA uPVC windows and doors
Bangkok, Phuket, Pattaya, Chiangmai, Udorn Thailand, Call Center 085-0707-990, 085-0707-991
Tel. 034-823-378 (-9), 034-824-729 (-30), Fax 034-823-371 Email: [email protected]