แผนผังเว็บไซต์
กิจกรรม
uPVC หรือ PVC-U (Unplasticized Polyvinyl Chloride) เป็นวัสดุสังเคราะห์จากกระบวนการทางปิโตรเคมี โดยพัฒนาและปรับเปลี่ยนส่วนผสมรวมถึงสูตรการผลิตจาก PVC ธรรมดาเป็น PVC ที่แข็งแรงขึ้น ทนต่อสภาพภูมิอากาศมากขึ้น และเหมาะสมกับการใช้งานภายนอกมากขึ้น โดยปกติแล้ว PVC เป็นพลาสติกที่ถูกพัฒนามาใช้งานในหลายๆแบบผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะในวงการงานก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นท่อน้ำ เฟอร์นิเจอร์ บัวแต่งผนังบ้าน กระเบื้องยาง ฯลฯ ทั้งนี้ PVC ปกติทั่วไปไม่ทนทานต่อสภาพแวดล้อมภายนอก โดยเฉพาะความร้อนจากแสงแดด PVC ที่ถูกใช้งานกลางแจ้งเป็นระยะเวลานานจะเกิดการเปลี่ยนสีและกรอบแตกในภายหลัง

สำหรับ uPVC เป็นนวัตกรรมของ PVC รุ่นหลัง ถูกคิดค้นและพัฒนาขึ้นในปี 1920 โดย 2 นักเคมีวิทยาชาวรัสเซียซึ่งประสบปัญหากับการใช้งาน PVC ในอุตสาหกรรมต่างๆ โดยได้รับโจทย์มาให้พัฒนา PVC ให้มีคุณสมบัติที่แข็งแกร่งขึ้น และเหมาะสมต่อการนำมาแปรสภาพเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับการใช้งานภายนอก การเริ่มต้นนำเอา PVC มาเพิ่มสารเสริมสภาพต่างๆ (Stabilizers) จึงเกิดขึ้น สารเสริมสภาพที่ใช้ในกระบวนการผลิต uPVC มีดังต่อไปนี้;

    - Heat Stabilizer    เพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพขณะผ่านกระบวนการรีด และป้องกันความร้อนจากแสงแดดจัด

    - UV Stabilizer    เพื่อป้องกันการเปลี่ยนสีของ Profile อันเกิดจากรังสีUV  เช่น สีอาจจางซีด หรือเปลี่ยนเป็นสีเหลือง

    - Fillers    เพื่อเพิ่มความแข็งแรง ความยืดหยุ่น ป้องกันการหดตัว

    - Titanium Di Oxide (TiO2)    เป็นส่วนผสมที่สำคัญที่ช่วยให้ Profile มีสีขาวนวลสดใส และช่วยในการสะท้อนรังสี  UVป้องกันความร้อนที่อาจตกค้างใน profile

uPVC ถูกใช้งานอย่างแพร่หลายในหลายอุตสาหกรรมชั้นนำของโลก โดยเฉพาะการนำ uPVC มาผลิตเป็นเทคโนโลยีประตูหน้าต่าง ซึ่งได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีจากทั่วโลกในแง่ของการเป็นวัสดุที่ประหยัดพลังงาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสวยงามในเวลาเดียวกัน การเลือกใช้งานประตูหน้าต่างจากวัสดุ uPVC ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นอโลหะ ไม่เป็นฉนวนในการนำพาความร้อนเข้าสู่ภายในอาคารเช่นโลหะทั่วไป โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ในการถ่ายเทความร้อนเพียง  1/357 เท่าของเหล็ก และ 1/1250 เท่าของอลูมิเนียม ซึ่งที่ว่าเป็นค่าที่ต่ำมาก จากการทดสอบระดับอุณหภูมิในฤดูร้อน อุณหภูมิจะลดลงเฉลี่ยที่ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียสเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้งานกระจก 2 ชั้นกับระบบประตูหน้าต่างที่ผลิตขึ้นจากวัสดุอื่น ดังนั้น การเลือกใช้งานประตูหน้าต่างที่ผลิตขึ้นจากวัสดุ uPVC จะช่วยให้อุณหภูมิภายในห้องคงที่ ประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้งานเครื่องปรับอากาศได้เป็นอย่างดี

uPVC ยังเป็นวัสดุที่มีความทนทานต่อสภาพภูมิอากาศสูงเหนือวัสดุประเภทอื่น กล่าวคือตัววัสดุจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงของรูป คือไม่บิดงอ หดหรือขยายตัว หรือปริกรอบแตก เมื่อถูกความชื้นและความร้อนจากธรรมชาติ และไม่มีการเปลี่ยนแปลงของสีแม้ถูกใช้งานกลางแจ้งเป็นระยะเวลานาน ซึ่งต่างจากวัสดุทางธรรมชาติอย่างไม้ที่มีการเปลี่ยนแปลงในตัวเองตามสภาพอากาศ เช่นบวมตัวเมื่อเกิดความชื้น และหดตัวเมื่อโดนความร้อน หรือในกรณีของคราบสนิมหรือไอเกลือที่เกิดกับวัสดุที่เป็นโลหะ ในขณะที่วัสดุที่ผลิตจาก uPVC จะไม่มีปัญหาดังกล่าวเลยแม้แต่น้อย uPVC ในด้านของความทนทาน uPVC เป็นวัสดุที่สามารถทนต่ออุณหภูมิระดับเย็นจัด (-30 องศา) ถึงระดับร้อนจัด (ต่ำกว่าจุดหลอมเหลวที่ 250 องศา) ซึ่งระดับอุณหภูมิดังกล่าวเป็นตัวชี้วัดได้ว่า uPVC สามารถใช้งานได้ในทั่วภูมิภาคทั่วโลก uPVC ยังเป็นวัสดุที่สามารถทำความสะอาดได้ง่าย และมีค่าใช้จ่ายในด้านการบำรุงรักษาต่ำที่สุดเพราะสภาพภูมิอากาศจะไม่ทำปฏิกริยาใดๆกับเนื้อวัสดุเลย ทำให้ uPVC ยังคงสวยงามเสมอ

วัสดุ uPVC ยังเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางจากผู้ออกแบบในหลายประเทศในเรื่องของความปลอดภัยจากอัคคีภัยเมื่อถูกใช้งานในสถานที่นั้นๆ uPVC เป็นวัสดุที่ไม่ติดไฟและไม่ลุกลามของไฟ อีกทั้งยังมีคุณสมบัติที่สามารถดับไฟได้ในตัวเอง โดยมีจุดหลอมเหลวอยู่ที่ 250 องศาเซลเซียส ในกรณีที่เกิดอัคคีภัย เมื่อเลือกใช้งานประตูหน้าต่าง uPVC ในที่พักอาศัยจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยได้มากขึ้น เนื่องจากวัสดุ uPVC จะไม่ร้อนเมื่ออยู่ท่ามกลางเปลวเพลิง ผู้อาศัยสามารถที่จะผลักประตูหรือหน้าต่างนั้นๆเพื่อทำการหลบหนีได้ ในทางกลับกัน การเลือกใช้งานประตูหน้าต่างที่ผลิตขึ้นจากโลหะแทบจะไม่มีโอกาสหลบหนีได้เลย เนื่องจากไม่สามารถสัมผัสวัสดุได้โดยตรง


ความแข็งแรงของระบบผลิตภัณฑ์ uPVC นั้นก็ถือเป็นอีกหนึ่งจุดขายที่เป็นที่ยอมรับเช่นกัน แม้ตัวระบบของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นจากวัสดุ uPVC ส่วนใหญ่จะต้องพึ่งพาการใช้งานเหล็กเป็นโครงสร้างหลัก แต่ก็เป็นระบบที่เข้ากันได้อย่างลงตัว โดยวัสดุ uPVC จะทำการห่อหุ้มเหล็กโครงสร้างไม่ให้เผชิญกับสภาพอากาศโดยตรง เชื่อมประกอบชิ้นส่วนต่างๆด้วยความร้อน ไม่ให้อากาศจากภายนอกผ่านเข้าออกได้ จึงช่วยยืดอายุโครงสร้างได้เป็นอย่างดี uPVC เต็มระบบมีความแข็งแรงเพียงพอที่จะใช้งานแทนโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก และประกอบขึ้นเป็นบ้านหลังสมบูรณ์ได้ดีหลังหนึ่งทีเดียว

ในประเด็นของการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม uPVC ถูกคัดเลือกให้ใช้งานในสิ่งปลูกสร้างชั้นนำหลายแห่งของโลก ไม่ว่าจะเป็นอาคารสูง หมู่บ้านจัดสรร ไปจนถึงที่พักอาศัยต่างๆ การใช้ประตูหน้าต่างที่ผลิตจากวัสดุ uPVC ซึ่งเป็นวัสดุที่สังเคราะห์ขึ้นได้ จะช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่จำกัดเช่น ไม้ อลูมิเนียม หรือเหล็กได้ และการใช้พลังงานในการผลิต Profile uPVC ยูพีวีซีต่อน้ำหนักที่เท่ากันจะมีค่า 1/14.5 เท่าของเหล็ก และ 1/8.8 เท่าของอลูมิเนียม อีกทั้ง uPVC ยังเป็นวัสดุที่สามารถ “นำกลับมาใช้” (Recycle) ได้เกือบ 100% โดยใช้เวลา พลังงาน และค่าใช้จ่ายในการรีไซเคิลน้อยกว่าวัสดุประเภทอื่น

Copyright © 2010 HEVTA Company, all rights reserved  Contact us HEVTA uPVC windows and doors
Bangkok, Phuket, Pattaya, Chiangmai, Udorn Thailand, Call Center 085-0707-990, 085-0707-991
Tel. 034-823-378 (-9), 034-824-729 (-30), Fax 034-823-371 Email: [email protected]