แผนผังเว็บไซต์
กิจกรรม
  1 2 3 4 5   
HEVTA งานสถาปนิค 2554
งานสถาปนิก 2554
..................................................................................................................................................................................................................
บิวท์เท็ค'54 เฮฟต้า
ประตูบ้าน, แบบประตู , ประตู uPVC ในงาน เทคโนโลยี งานก่อสร้าง 2554
..................................................................................................................................................................................................................
งานสถาปนิก 2553
ประตู ได้ถูกนิยามไว้ว่า “ผนังที่สามารถเคลื่อนไหวได้” และ ประตู เป็นสิ่งที่สามารถพบเห็นกับทุกสิ่งบนโลกไม่เฉพาะกับบ้านพักอาศัยเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็น รถยนต์ ตู้เก็บของ เฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ ต่างมีประตูเป็นส่วนประกอบทั้งสิ้น
..................................................................................................................................................................................................................
ซุ้มไม้เลื้อย, ซุ้มไม้ระแนง, ซุ้มกล้วยไม้ ที่งาน โฮมเอนด์เด็คคอร์ 2551
ซุ้ม ไม้เลื้อย ยูพีวีซี จาก เฮฟต้า วัสดุตกแต่งสำหรับสวนสวยอีกประเภทที่ให้ได้ทั้งร่มเงาและความสวยงาม มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้างที่ถูกค้ำยันด้วยเสาทั้ง 2 ข้างและมีวัสดุวางพาดบริเวณด้านบนเพื่อใช้เป็นแนวให้พรรณไม้ได้เลื้อยปกคลุม
..................................................................................................................................................................................................................
กระจก บ้านกระจก ณ ห้างเอ็มโพเรี่ยม
กระจก มีคำจำกัดความหมายถึง วัสดุแข็งที่มีรูปลักษณะอยู่ตัว และเป็นเนื้อเดียว โดยปกติแล้วเกิดจากการเย็นตัวลงอย่างฉับพลันของวัสดุหลอมหนืด ซึ่งทำให้การแข็งตัวนั้นไม่ก่อผลึก ตัวอย่างเช่น น้ำตาลซึ่งหลอมละลายและถูกทำให้แข็งตัว
..................................................................................................................................................................................................................
  1 2 3 4 5   

Copyright © 2010 HEVTA Company, all rights reserved  Contact us HEVTA uPVC windows and doors
Bangkok, Phuket, Pattaya, Chiangmai, Udorn Thailand, Call Center 085-0707-990, 085-0707-991
Tel. 034-823-378 (-9), 034-824-729 (-30), Fax 034-823-371 Email: [email protected]