แผนผังเว็บไซต์
ข่าวออนไลน์
เฮฟต้า


บ้านเรือนกระจก หรือ Conservatory เดิมมีรากศัพท์มาจากภาษาอิตาลี โดยส่วนแรกคำว่า “Conservato” มีความหมายว่า “เก็บรักษา” และส่วนที่สอง “Ory” เป็นภาษาลาตินมีความหมายว่า “พื้นที่” เมื่อนำมารวมกันจะได้ความหมายว่า เพื่อใช้ในการเก็บรักษา โดยในอดีต บ้านเรือนกระจก ถูกก่อสร้างขึ้นมาเพื่อการเก็บรักษาพืชพรรณให้พ้นจากสภาพอากาศหนาวจากภายนอก ในปัจจุบัน คำว่า Conservatory House ได้กลายศัพท์มาเป็นคำว่า Glass House และ Green House ตามลำดับ
ประวัติของบ้านเรือนกระจก หลังแรกในโลก ย้อนกลับไปในยุคโรมันซึ่งพยายามจะทำโครงสร้างที่สามารถให้แสงแดดเข้ามาภายใน และสามารถกันความเย็นได้ในคราวเดียวกัน โครงสร้างลักษณะนี้ได้ถูกสร้างขึ้นครั้งแรกจากแผ่นไมก้า (Mica) ไม่ได้ใช้ กระจก อย่างในปัจจุบัน เรือน กระจก หลังแรกได้ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี คศ. 1600 แต่การออกแบบจะแตกต่างจาก เรือนกระจก สมัยใหม่เป็นอย่างมาก ในยุคแรก โครงสร้าง เรือนกระจก เป็นโครงสร้างที่แปลกตากว่าที่เราพบเห็นกันในปัจจุบัน ทั้งยังเป็นสิ่งปลูกสร้างแบบใหม่ที่ยังไม่เคยมีในโลก โครงสร้างของ เรือนกระจก ยุคนั้นจึงเป็นที่ต้องตาต้องใจของเศรษฐีและผู้คนชั้นสูงในยุคสมัยนั้นเป็นอย่างมาก การสร้าง เรือนกระจก เพื่อปกป้องดอกไม้ ไม้ประดับ และพืชพรรณของพวกเขาจึงนับเป็นงานอดิเรกอันยิ่งใหญ่ เมื่อมีการเดินทางมากขึ้น นักสะสมชอบที่จะนำพืชพรรณเมืองร้อนมาปลูกเพื่อที่จะให้สามารถเติบโตได้ในเมืองหนาว จึงเป็นที่มาของ เรือน กระจก ที่เรารู้จักกัน
ตามประวัติได้มีการบันทึกว่า บ้านเรือนกระจก หลังแรกในประเทศอังกฤษ ถูกสร้างขึ้นที่ สวน อ๊อกซ์ฟอร์ด โบทานิก (Oxford Botanic Garden) ภายในมหาวิทยาลัย อ๊อกซ์ฟอร์ด ประเทศอังกฤษ เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการสอนวิชาพฤกษศาสตร์ โดยโครงสร้างหลักของ เรือนกระจก หลังแรกถูกสร้างขึ้นจากไม้สัก (Teak Palm) แต่ด้วยสภาพภูมิอากาศที่ร้อนมากขึ้นเป็นพิเศษทำให้โครงไม้เริ่มผุและเน่าเปื่อยส่งกลิ่นเหม็น จึงมีการพัฒนาเป็นโครงสร้างเหล็กในยุคถัดมา
           


Copyright © 2010 HEVTA Company, all rights reserved  Contact us HEVTA uPVC windows and doors
Bangkok, Phuket, Pattaya, Chiangmai, Udorn Thailand, Call Center 085-0707-990, 085-0707-991
Tel. 034-823-378 (-9), 034-824-729 (-30), Fax 034-823-371 Email: [email protected]