แผนผังเว็บไซต์
ข่าวออนไลน์
 
uPVC 
 

uPVC หรือ PVC-U (Unplasticized Polyvinyl Chloride) เป็นวัสดุสังเคราะห์จากกระบวนการทางปิโตรเคมี โดยพัฒนาและปรับเปลี่ยนส่วนผสมรวมถึงสูตรการผลิตจาก PVC ธรรมดาเป็น PVC ที่แข็งแรงขึ้น ทนต่อสภาพภูมิอากาศมากขึ้น และเหมาะสมกับการใช้งานภายนอกมากขึ้น โดย...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
ซุ้มไม้เลื้อย, ซุ้มไม้ระแนง, ซุ้มกล้วยไม้, ระแนงไม้, ไม้ระแนง  
 

ซุ้ม ไม้เลื้อย ยูพีวีซี จาก เฮฟต้า วัสดุตกแต่งสำหรับสวนสวยอีกประเภทที่ให้ได้ทั้งร่มเงาและความสวยงาม มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้างที่ถูกค้ำยันด้วยเสาทั้ง 2 ข้างและมีวัสดุวางพาดบริเวณด้านบนเพื่อใช้เป็นแนวให้พรรณไม้ได้เลื้อยปกคลุม ทั้งนี้จุดประสงค์ของก...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
ผลิตภัณฑ์ Hevta 
 

กันสาด สิ่งปลูกสร้างที่มีอรรถประโยชน์อันหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการใช้เพื่อการ บังแดด บังฝน เป็นโรงจอดรถ หรือแม้แต่เพื่อความสวยงามของอาคารสิ่งปลูกสร้างนั้นๆ อย่างที่กล่าวข้างต้น กันสาด เป็นสิ่งปลูกสร้างภายนอก ดังนั้นวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง กันสาด...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 2 3 4 5 6 7 8 

Copyright © 2010 HEVTA Company, all rights reserved  Contact us HEVTA uPVC windows and doors
Bangkok, Phuket, Pattaya, Chiangmai, Udorn Thailand, Call Center 085-0707-990, 085-0707-991
Tel. 034-823-378 (-9), 034-824-729 (-30), Fax 034-823-371 Email: [email protected]