แผนผังเว็บไซต์
บทความโฆษณา
 
“ บ้านเรือนกระจก”  
 
บ้านเรือนกระจก หรือ Conservatory เดิมมีรากศัพท์มาจากภาษาอิตาลี โดยส่วนแรกคำว่า “Conservato” มีความหมายว่า “เก็บรักษา” และส่วนที่สอง “Ory” เป็นภาษาลาตินมีความหมายว่า “พื้นที่” เมื่อนำมารวมกันจะได้ความหมา...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
“มือจับ ประตู หน้าต่าง วิวแลนน์” 
 
อุปกรณ์ มือจับ ประตู มือจับ หน้าต่าง วิวแลนน์ แบ่งออกเป็น2หมวด มือจับ ประตู มือจับ หน้าต่าง วิวแลนน์ ระบบล็อคจุดเดียว มือจับ ประตู มือจับ หน้าต่าง ที่ใช้งานกับการล็อคเพียงจุดเดียว ส่วนใหญ่จะใช้กับชุดบานหน้าต่างที่มีขนาดเล็ก เช่น หน้าต่าง กระทุ้ง แ...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
“คีออส,ซุ้มร้านค้า คริสตรัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์”  
 
คีออส หรือ ที่เรียกในภาษาไทยว่า ซุ้ม ร้านค้า , ซุ้ม ร้านขายของ รากศัพท์จากภาษาเปอร์เซีย มีความหมายว่าตลาดใต้ร่มเงา เป็นสิ่งปลูกสร้างที่ถูกประยุกต์มาจากสถาปัตยกรรมสไตล์อ๊อตโตมาน (Ottoman Architecture) สามารถเปิดผนังได้รอบด้านเพื่อความสะดวกในการค้าขาย ...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
“คีออส,ซุ้มร้านค้า คริสตรัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์” 
 
คีออส หรือ ที่เรียกในภาษาไทยว่า ซุ้ม ร้านค้า , ซุ้ม ร้านขายของ รากศัพท์จากภาษาเปอร์เซีย มีความหมายว่าตลาดใต้ร่มเงา เป็นสิ่งปลูกสร้างที่ถูกประยุกต์มาจากสถาปัตยกรรมสไตล์อ๊อตโตมาน (Ottoman Architecture) สามารถเปิดผนังได้รอบด้านเพื่อความสะดวกในการค้าขาย ...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 2 3 4 5 6 7 8 9   

Copyright © 2010 HEVTA Company, all rights reserved  Contact us HEVTA uPVC windows and doors
Bangkok, Phuket, Pattaya, Chiangmai, Udorn Thailand, Call Center 085-0707-990, 085-0707-991
Tel. 034-823-378 (-9), 034-824-729 (-30), Fax 034-823-371 Email: [email protected]