แผนผังเว็บไซต์
บทความโฆษณา
เฮฟต้า


ประตู หน้าต่าง uPVC HEVTA กับอาคารสูง จึงเป็นที่ยอมรับอย่างมาก จุดเด่นของ ประตู หน้าต่าง uPVC HETA กับอาคารสูง คือ ประตู หน้าต่าง uPVC HEVTA มีคุณภาพดีจะไม่มีปัญหาปลวกและแมลง ปราศจากการผุกร่อนจากความชื้น ไม่หดตัวหรือขยายตัวตามสภาพอากาศ ไม่กรอบแตก ไม่เปลี่ยนรูปหรือเปลี่ยนสี สามารถคงรูปอยู่ได้ตลอดอายุการใช้งาน ที่สำคัญคือไม่มีช่องว่างตามรอยต่อ เนื่องจากใช้การเชื่อมมุมด้วยความร้อน (Fusion Welding) ควบคู่กับการใช้ระบบยางซีลยางพิเศษ EPDM (Ethylene Propylene Diene Monomer) ซึ่งเป็นยางชนิดเดียวกับที่ใช้กับ กระจก รถยนต์ เป็นยางที่มีคุณภาพสูง สามารถป้องกันการรั่วซึมของน้ำฝนและกันเสียงได้ดี

 
HEVTA ได้ออกแบบให้ ประตู หน้าต่าง uPVC HEVTA มีความยืดหยุ่นในการเลือกใช้กระจกได้หลากหลาย ตามความเหมาะสมของการใช้งานและความชอบส่วนบุคคล โดยสามารถดีไซน์ให้ใส่กระจกได้หลากหลายความหนา ทั้ง กระจกธรรมดาและกระจกกันเสียงที่เป็น กระจก สองชั้นประกบกัน
 
ดังนั้น ประตู หน้าต่าง uPVC HEVTA กับอาคารสูง ถือได้ว่าเป็น ประตู หน้าต่างที่มีความแข็งแรงทางด้านโครงสร้าง และยังมอบความปลอดภัยเหนือ ประตู หน้าต่าง ไม้ และ ประตู หน้าต่าง อะลูมิเนียม เมื่อเกิดไฟไหม้ เนื่องจาก uPVC มีคุณสมบัติในเรื่องการไม่ลามไฟ หากนำเอาไฟไปจ่อเผาuPVC  uPVC จะติดไฟ แต่ไฟจะดับเองเมื่อเอาไฟที่จ่ออยู่ออกไป ทั้งนี้เพราะในเชิงวัสดุศาสตร์ uPVC จัดอยู่ในกลุ่ม self extinguished plastic คือ วัสดุที่ไม่ลามไฟ   เนื่ิองด้วยการจะเผาuPVC จำเป็นต้องมีปริมาณออกซิเจนในปริมาณสูงมาก และเมื่อเราเอาไฟที่จ่อออกคือในสภาพที่ืไม่มีความร้อน บวกกับปริมาณออกซิเจนในบรรยากาศปกติที่ไม่เพียงพอให้uPVCติดไฟและลามไฟต่อไปได้ ดังนั้นเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ในอาคารสูง ประตู หน้าต่าง uPVC จะสามารถเป็นทางออกจากตัวอาคารได้  ผู้คนที่อยู่ในอาคารที่เกิดไฟไฟม้ซึ่งมีการติดตั้ง ประตู หน้าต่าง uPVC สามารถจับบริเวณ uPVC ที่เป็นกรอบบานประตู หน้าต่าง ได้  ต่างจาก ประตู หน้าต่าง ไม้ ที่เมื่อเกิดเหตุพลิงไหม้แล้ว ไม้จะติดไฟไม่สามารถจับเปิดออกไปได้  สำหรับอาคารสูงที่ติดตั้ง ประตู หน้าต่าง อะลูมิเนียม หากเกิดไฟไหม้ ก็ไม่สามารถใช้ ประตู หน้าต่าง อะลูมิเนียม เป็นทางออกหนีไฟออกนอกอาคารได้ ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้เกิดการสูญเสียชีวิตของผู้คนในอาคารเหล่านั้น
 
ประตู หน้าต่าง uPVC HEVTA กับอาคารสูง ยังช่วยในเรื่องของการประหยัดพลังงาน เพราะ ประตู หน้าต่าง uPVC HEVTA จะมีการนำความร้อนจากภายนอกเข้าสู่อาคารน้อยกว่า ประตู หน้าต่าง อะลูมิเนียม จึงสามารถช่วยลดภาระของเครื่องปรับอากาศภายในตัวอาคาร 
 
จากคุณสมบัติที่เหนือกว่าของ ประตู หน้าต่าง uPVC HEVTA จึงทำให้ ประตู หน้าต่าง uPVC HEVTA  เป็นทางเลือกใหม่สำหรับ อาคารสูงที่ต้องการความแข็งแรง ปลอดภัย และดีพร้อมกว่า ประตู หน้าต่าง แบบอื่นๆอย่างเห็นได้ชัด
           


Copyright © 2010 HEVTA Company, all rights reserved  Contact us HEVTA uPVC windows and doors
Bangkok, Phuket, Pattaya, Chiangmai, Udorn Thailand, Call Center 085-0707-990, 085-0707-991
Tel. 034-823-378 (-9), 034-824-729 (-30), Fax 034-823-371 Email: [email protected]