แผนผังเว็บไซต์
อลูมิเนียม

อลูมิเนียม

อลูมิเนียม เป็นวัสดุที่เป็นโลหะซึ่งมีความสามารถในการนำพาความร้อนจากภายนอกเข้าสู่ภายใน อีกทั้งยังเป็นที่กักเก็บความร้อนชั้นดี ซึ่งในกรณีของงานประตูและหน้าต่างนั้น ความร้อนจะถูกเก็บสะสมไว้ที่บริเวณวงกบและตัวบานประตูหน้าต่าง และจะค่อยๆซึมเข้าสู่ภายใน ไอร้อนจากผิวอลูมิเนียม

ดังนั้น อลูมิเนียม สามารถส่งผลให้อุณหภูมิภายในไม่เกิดความเสถียร เครื่องปรับอากาศจะทำงานหนักขึ้นเนื่องจากยังมีความร้อนสะสมภายในห้อง อันจะส่งผลต่อการประหยัดพลังงานที่น้อยลง


Copyright © 2010 HEVTA Company, all rights reserved  Contact us HEVTA uPVC windows and doors
Bangkok, Phuket, Pattaya, Chiangmai, Udorn Thailand, Call Center 085-0707-990, 085-0707-991
Tel. 034-823-378 (-9), 034-824-729 (-30), Fax 034-823-371 Email: [email protected]