แผนผังเว็บไซต์
What is uPVC ?

What is uPVC ?

uPVC เป็นนวัตกรรมของ PVC รุ่นหลัง uPVC หรือ PVC-U (Unplasticized Polyvinyl Chloride)  ถูกคิดค้นและพัฒนาขึ้นในปี 1920 โดย 2 นักเคมีวิทยาชาวรัสเซียซึ่งประสบปัญหากับการใช้งาน PVC ในอุตสาหกรรมต่างๆ โดยได้รับโจทย์มาให้พัฒนา PVC ให้มีคุณสมบัติที่แข็งแกร่งขึ้น และเหมาะสมต่อการนำมาแปรสภาพเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับการใช้งานภายนอก การเริ่มต้นนำเอา PVC มาเพิ่มสารเสริมสภาพต่างๆ (Stabilizers) จึงเกิดขึ้น สารเสริมสภาพที่ใช้ในกระบวนการผลิต uPVC มีดังต่อไปนี้

Heat Stabilizer เพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพขณะผ่านกระบวนการรีด และป้องกันความร้อนจากแสงแดดจัด

UV Stabilizer เพื่อป้องกันการเปลี่ยนสีของ Profile อันเกิดจากรังสีUV เช่น สีอาจจางซีด หรือเปลี่ยนเป็นสีเหลือง

Fillers เพื่อเพิ่มความแข็งแรง ความยืดหยุ่น ป้องกันการหดตัว

Titanium Di Oxide (TiO2) เป็นส่วนผสมที่สำคัญที่ช่วยให้ Profile มีสีขาวนวลสดใส และช่วยในการสะท้อนรังสี UVป้องกันความร้อนที่อาจตกค้างใน profile uPVC ถูกใช้งานอย่างแพร่หลายในหลายอุตสาหกรรมชั้นนำของโลก โดยเฉพาะการนำ uPVC มาผลิตเป็นเทคโนโลยีประตูหน้าต่าง ซึ่งได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีจากทั่วโลกในแง่ของการเป็นวัสดุที่ประหยัดพลังงาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสวยงามในเวลาเดียวกัน

การเลือกใช้งานประตูหน้าต่างจากวัสดุ uPVC ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นอโลหะ ไม่เป็นฉนวนในการนำพาความร้อนเข้าสู่ภายในอาคารเช่นโลหะทั่วไป โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ในการถ่ายเทความร้อนเพียง 1/357 เท่าของเหล็ก และ 1/1250 เท่าของอลูมิเนียม ซึ่งที่ว่าเป็นค่าที่ต่ำมาก จากการทดสอบระดับอุณหภูมิในฤดูร้อน อุณหภูมิจะลดลงเฉลี่ยที่ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียสเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้งานกระจก 2 ชั้นกับระบบประตูหน้าต่างที่ผลิตขึ้นจากวัสดุอื่น ดังนั้น การเลือกใช้งานประตูหน้าต่างที่ผลิตขึ้นจากวัสดุ uPVC จะช่วยให้อุณหภูมิภายในห้องคงที่ ประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้งานเครื่องปรับอากาศได้เป็นอย่างดี uPVC ยังเป็นวัสดุที่มีความทนทานต่อสภาพภูมิอากาศสูงเหนือวัสดุประเภทอื่น กล่าวคือตัววัสดุจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงของรูป คือไม่บิดงอ หดหรือขยายตัว หรือปริกรอบแตก เมื่อถูกความชื้นและความร้อนจากธรรมชาติ และไม่มีการเปลี่ยนแปลงของสีแม้ถูกใช้งานกลางแจ้งเป็นระยะเวลานาน ซึ่งต่างจากวัสดุทางธรรมชาติอย่างไม้ที่มีการเปลี่ยนแปลงในตัวเองตามสภาพอากาศ เช่นบวมตัวเมื่อเกิดความชื้น และหดตัวเมื่อโดนความร้อน หรือในกรณีของคราบสนิมหรือไอเกลือที่เกิดกับวัสดุที่เป็นโลหะ ในขณะที่วัสดุที่ผลิตจาก uPVC จะไม่มีปัญหาดังกล่าวเลยแม้แต่น้อย uPVC ในด้านของความทนทาน uPVC เป็นวัสดุที่สามารถทนต่ออุณหภูมิระดับเย็นจัด (-30 องศา) ถึงระดับร้อนจัด (ต่ำกว่าจุดหลอมเหลวที่ 250 องศา) ซึ่งระดับอุณหภูมิดังกล่าวเป็นตัวชี้วัดได้ว่า uPVC สามารถใช้งานได้ในทั่วภูมิภาคทั่วโลก uPVC ยังเป็นวัสดุที่สามารถทำความสะอาดได้ง่าย และมีค่าใช้จ่ายในด้านการบำรุงรักษาต่ำที่สุดเพราะสภาพภูมิอากาศจะไม่ทำปฏิกริยาใดๆกับเนื้อวัสดุเลย ทำให้ uPVC ยังคงสวยงามเสมอ 
 
uPVC ยังเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางจากผู้ออกแบบในหลายประเทศในเรื่องของความปลอดภัยจากอัคคีภัยเมื่อถูกใช้งานในสถานที่นั้นๆ uPVC เป็นวัสดุที่ไม่ติดไฟและไม่ลุกลามของไฟ อีกทั้งยังมีคุณสมบัติที่สามารถดับไฟได้ในตัวเอง โดยมีจุดหลอมเหลวอยู่ที่ 250 องศาเซลเซียส ในกรณีที่เกิดอัคคีภัย เมื่อเลือกใช้งานประตูหน้าต่าง uPVC ในที่พักอาศัยจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยได้มากขึ้น เนื่องจากวัสดุ uPVC จะไม่ร้อนเมื่ออยู่ท่ามกลางเปลวเพลิง ผู้อาศัยสามารถที่จะผลักประตูหรือหน้าต่างนั้นๆเพื่อทำการหลบหนีได้ ในทางกลับกัน การเลือกใช้งานประตูหน้าต่างที่ผลิตขึ้นจากโลหะแทบจะไม่มีโอกาสหลบหนีได้เลย เนื่องจากไม่สามารถสัมผัสวัสดุได้โดยตรง
 

Copyright © 2010 HEVTA Company, all rights reserved  Contact us HEVTA uPVC windows and doors
Bangkok, Phuket, Pattaya, Chiangmai, Udorn Thailand, Call Center 085-0707-990, 085-0707-991
Tel. 034-823-378 (-9), 034-824-729 (-30), Fax 034-823-371 Email: [email protected]