แผนผังเว็บไซต์
เครื่องไส เสากลาง เครื่องจักรงานไม้

เครื่องไส เสากลาง เป็น เครื่องจักร พื้นฐานที่สำคัญอีกชิ้นหนึ่ง สำหรับผู้ที่เริ่มผลิต ประตู  uPVC ออกแบบมาเพื่อใช้แบ่งลักษณะบานแบบ Machanical Joint โดยทำหน้าที่กัด/ไส เสากลาง (T-Mullion)ให้ได้ขนาดขององศาและมิติความลึกต่างๆของร่องประกบใน profile แต่ละประเภท เพื่อประกบกับ วงกบ Frame ได้อย่างสนิททำให้ไม่เกิดช่องห่างระหว่างรอยต่อแนวเสากลาง T-Mullion กับวงกบ Frame โดยการทำงานจะมีมอเตอร์สั่งชุดใบกัด/ไส เสากลาง(T-mullion) ตามระยะที่กำหนดในแต่ละsection profile ทั้งนี้สามารถเปลี่ยนชุดใบกัด/ไส องศาได้หลากหลายรูปแบบตาม section profile แต่ละชนิด ยกตัวอย่างเช่น ต้องการแบ่งบานช่องแสงติดตายขนาดกว้าง 1500 สูง 500 ออกในแนวดิ่ง หากไม่มีเครื่องไส เสากลาง จะต้องผลิตบานติดตายขนาดกว้าง 750 สูง 500 2 ชุด ปะกบตัววงกบ(cp) ซึ่งจะทำให้มิติตรงแนวตั้งประมาณ 120 มม. แต่ถ้าหากใช้เครื่องไส เสากลาง ทำการไสเสากลางมาประกอบเพื่อแบ่งบานออก ทางผู้ผลิตบานออกเป็น 2 ส่วนได้ทำให้ประหยัดเสา วงกบ frame ด้านสุง 750 มม. 1 เส้น+cp ประกบ

เครื่องไส เสากลาง เครื่องจักรงานไม้
     
NM05 End milling machine for aluminum and PVC window and door
106.007 cutting for T mullion

Copyright © 2010 HEVTA Company, all rights reserved  Contact us HEVTA uPVC windows and doors
Bangkok, Phuket, Pattaya, Chiangmai, Udorn Thailand, Call Center 085-0707-990, 085-0707-991
Tel. 034-823-378 (-9), 034-824-729 (-30), Fax 034-823-371 Email: [email protected]