แผนผังเว็บไซต์
เครื่องเจาะ เสาเกี่ยว บานเลื่อน เครื่องจักรงานไม้

เครื่องเจาะ เสาเกี่ยว บานเลื่อน ในการผลิต บานเลื่อน ไม่ว่าจะเป็น ประตู หรือ หน้างต่าง ของงาน uPVC จะต้องมีเสาเกี่ยว (Inter lock) เป็นส่วนประกอบทุกบาน โดยตามระบบ บานเลื่อน ความยาวเสาเกี่ยวจะต้องเท่ากับความสูงบาน (Sash) เมื่อมเชื่อมประกอบเสร็จแล้ว ในการติดตั้งบาน (Sash) จะต้องอมในแกนราง(Track Rail) 8 มม. ตาม EURO STAND ซึ่งจำเป็นจะต้องเจาะร่องเสาเกี่ยวเพื่อหลบแกนราง (Track Rail) ไม่ฉะนั้นจะใส่บานไมได้ ซึ่งในผู้ผลิตประตู uPVC บางแห่งที่ไม่มีเครื่องเจาะเสาเกี่ยว บานเลื่อน ก็จะช้าฃสว่านเจาะช่องเพื่อหลบแกนรางแทน ซึ่งเป็นผลให้เกิดความไม่เรียบร้อยในบางครั้งไม่มีขนาดที่แน่นอน เครื่องเจาะ เสาเกี่ยวนี้จึงได้รับการออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาในจุดนี้เพื่อให้การผลิตเป็นไปตามมาตรฐาน รวมถึงประหยัดเวลาในการทำงานด้วย

 

เครื่องเจาะ เสาเกี่ยว บานเลื่อน เครื่องจักรงานไม้
     
เครื่องเจาะเสาเกี่ยว

Copyright © 2010 HEVTA Company, all rights reserved  Contact us HEVTA uPVC windows and doors
Bangkok, Phuket, Pattaya, Chiangmai, Udorn Thailand, Call Center 085-0707-990, 085-0707-991
Tel. 034-823-378 (-9), 034-824-729 (-30), Fax 034-823-371 Email: [email protected]