แผนผังเว็บไซต์
เครื่องตัด uPVC Profile

เครื่องตัด (Cutting Machine) ประตูไวนิล ออกแบบโดยวิศวกรชาวเยอรมัน มีความปลอดภัยสูง ในการตัดแต่ละครั้งมอเตอร์จะส่งใบเลื่อยออกมาจากที่ป้องกัน และตัดเส้นโพลไฟล์ ประตูไวนิล หลังจากนั้นจะเลื่อนเก็บใบเลื่อยเข้าไปไว้ในส่วนป้องกันใบเลื่อย

เมื่อตัดเส้นโพลไฟล์ ประตูไวนิล เสร็จ การทำงานของใบเลื่อยจะหมุนก็ต่อเมื่อผู้ใช้งานกดปุ่มบังคับให้ใบเลื่อยหมุน โดยเมื่อคนควบคุมเอามือออกจากปุ่มบังคับ มอเตอร์ก็จะหยุดทำงาน และใบเลื่อยจะหมุนช้าลงจนหยุดทันที พร้อมกับเก็บตัวใบเลื่อยเข้าไปในที่ป้องกัน ซึ่งเป็นการออกแบบเครื่องจักร ประตูไวนิล เพื่อให้คนทำงานคนเดียวสะดวก และปลอดภัยสูง เมื่อเกิดอุบัติเหตุ

เครื่องตัด ประตูไวนิล มีความละเอียดสูงในการตัดถึงหน่วยมิลลิเมตร เนื่องจาก การผลิต ประตูไวนิล  หน้าต่าง uPVC ต้องกันน้ำฝนรั่วซึม หรือ มีขนาดที่ถูกต้อง และอุดรอยรั่วซึมต่างๆ ได้ การใช้เครื่องตัด ที่ดีต้องมีความถูกต้อง และละเอียดสูง ไม่ให้เกิดความผิดพลาด สำหรับเครื่องตัดสองหัว จะมีใบเลื่อยสองตัว พร้อมกรอบป้องกัน และสามารถขยับโดยการหมุนฟันเฟือง ซึ่งมีความละเอียดถึงหน่วยมิลลิเมตร ทำให้การคำนวณสูญเสียเศษของเส้นโพลไฟล์น้อยที่สุด และได้ ประตู หน้าต่าง uPVC ที่ขนาดพอดีกับกรอบปูน และป้องกันน้ำรั่วซึมสูงสุด

เครื่องตัด ประตูไวนิล มีการออกแบบให้ควบคุมง่าย สามารถทำงานได้ด้วยคนเดียว แผงควบคุมและปุ่มกด ออกแบบมาให้อยู่ในระยะที่เหมาะสมในการขยับมือในการกดปุ่ม หรือยกจับเส้นโพลไฟล์ การทำงานของเครื่องตัดจะเป็นขั้นตอน เริ่มจากกดปุ่มแรกโดยมือซ้ายเพื่อบังคับให้เครื่องจับ เส้นโพลไฟล์ อยู่ติดกับตัวเครื่องไม่สะบัด หรือเลื่อนได้เวลาใบเลื่อยกำลังตัดเส้นโพลไฟล์ หลังจากนั้น คนควบคุมเครื่องจะใช้มือขวาในการกดอีกปุ่ม เพื่อให้มอเตอร์ทำงาน และใบเลื่อยหมุนออกมาจากตัวป้องกัน และตัดเส้นโพลไฟล์ พร้อมกับเครื่องจับ ซึ่งจะทำให้เส้นโพลไฟล์ไม่ขยับเวลาตัด

เครื่องตัด ประตูไวนิล สามารถออกแบบให้หมุน หรือปรับองศาในการตัดได้ เนื่องจาก ประตูไวนิล หน้าต่าง uPVC สามารถดัดโค้งได้ และเชื่อมต่อเพื่อป้องกันน้ำรั่วซึมได้สนิท จึงมีการออกแบบเครื่องตัดที่ปรับมุมองศาในการตัดได้ เช่น มุม 30°, 45°, 60°, 90° เป็นต้น ความละเอียดในการปรับองศาจะใช้ฟันเฟืองบังคับในการหมุน ทำให้ได้มุมองศาตามที่กำหนดไว้ พร้อมกับระบบล็อคมุมองศาไว้ไม่ให้คลาดเคลื่อน ทำให้งานที่ตัดออกมามีองศาที่ถูกต้อง และนำไปทำบาน ประตู หน้าต่าง โค้งมนได้อย่างสวยงาม ตามโค้งช่องเปิดของบ้านที่ออกแบบไว้

 เครื่องตัด ประตูไวนิล รูปตัว วี (V-shape Cutting Machine) เป็น เครื่องตัด ที่ออกแบบให้สามารถตัดเป็นรูปตัว วี เพื่อใช้ในการเชื่อมรูปตัว วี สำหรับงาน ประตู หน้าต่าง ที่มีจำนวนต่อเนื่องกันหลายบาน ทำให้สามารถทำงานได้เร็วขึ้น และประหยัดการสูญเสียเศษวัสดุ การทำงานของเครื่องตัด จะมีใบเลื่อยอยู่ 2 ใบเลื่อย ซึ่งจะทำงานต่อเนื่องกัน ทำมุม 45 องศา จะได้รูปตัด V-shape มีตัวจับโพลไฟล์เพื่อป้องกันการสะบัดของเส้นโพลไฟล์ เมื่อทำการตัด โดยขั้นตอนการบังคับใบเลื่อยจะใช้ปุ่มกด บังคับใบเลื่อยซ้าย และใบเลื่อยขวา ส่วนเครื่องจับเส้นโพลไฟล์ สามารถใช้ขาขวาในการเหยียบปุ่มบังคับแทนได้

 

เครื่องตัด uPVC Profile
     
     

Copyright © 2010 HEVTA Company, all rights reserved  Contact us HEVTA uPVC windows and doors
Bangkok, Phuket, Pattaya, Chiangmai, Udorn Thailand, Call Center 085-0707-990, 085-0707-991
Tel. 034-823-378 (-9), 034-824-729 (-30), Fax 034-823-371 Email: [email protected]