แผนผังเว็บไซต์
ซุ้ม ศาลา ศาลสวน Gazebo คือ

ซุ้ม ศาลา ศาลสวน Gazebo คือ

การจะใช้คำว่า ศาลา หรือ ซุ้ม หรือ พิดาน อาจจะพิจารณาเป็นแนวทางได้จากหลักเกณฑ์ที่นำมาจากคำอธิบายของบทความเกี่ยวกับ ซุ้ม หรือ ศาลา ในภาษาอังกฤษข้างล่าง การจะเรียกว่าส่วนประกอบของสิ่งก่อสร้าง “ศาลา” หรือ “ซุ้ม” หรือ “พิดาน” ก็ควรจะศึกษาจากการคำเดิมที่เจ้าของภาษาใช้ ลักษณะหรือที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาของสิ่งก่อสร้าง หรือการใช้สอยของตัวอาคาร

การจะใช้คำใดก็ตามแม้แต่เจ้าของภาษาเองก็มักจะใช้ลักษณะรูปทรงทางสถาปัตยกรรมเป็นเครื่องวัด หรือบางครั้งเจ้าของภาษาเองก็ใช้สับสน เหตุผลต่าง ๆ เหล่านี้เป็นเพียงข้อแนะนำไม่ตายตัวเพราะการเลือกใช้คำใดก็ควรจะขึ้นอยู่กับลักษณะของสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ได้ความหมายทางภาพพจน์และความตั้งใจของผู้สร้าง และมีความหมายดีในภาษาไทยอย่างถูกต้อง

ศาลา แบ่งออกเป็นสองอย่าง คือ สิ่งก่อสร้างอิสระ และ สถาปัตยกรรมคลาสสิค

1. ศาลา ที่ สิ่งก่อสร้างอิสระ

ศาลาอาจจะหมายถึงสิ่งก่อสร้างอิสระที่สร้างไม่ไกลนักจากสิ่งก่อสร้างสำหรับการเป็นที่อยู่อาศัยที่สร้างขึ้นเพื่อความสำราญ ขนาดก็อาจจะใหญ่หรือเล็กก็ได้แต่จุดประสงค์ก็เพื่อใช้เป็นการพักผ่อนและหาความสำราญ ศาลาที่สร้างที่ใช้ประโยชน์หรือคำนึงถึงทิวทัศน์เรียกว่า “ศาลาสวน”

ศาลาที่ว่านี้อาจจะเป็นสิ่งก่อสร้างในสวนที่คล้ายคลึงกับเรือนฤดูร้อน (summer house) หรือ ศาลาเล็ก (kiosk) ที่นิยมสร้างกันในคริสต์ศตวรรษที่ 18 ที่เปรียบได้กับสิ่งก่อสร้างของอิตาลีที่เรียกว่า “คาสินา” ที่มาเรียกกันว่า “คาสิโน” ในภาษาอังกฤษ ลักษณะของศาลาจะคล้ายกับวัดแบบกรีก/โรมัน ศาลาที่สร้างโดดอาจจะมีขนาดใหญ่กว่าตัวสิ่งก่อสร้างหลักก็ได้เช่นศาลาหลวงที่ไบรตัน ในอังกฤษ ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีลักษณะเป็นแบบอินเดีย แต่ที่เรียกว่าเป็นศาลาแม้จะมีขนาดใหญ่โตเพราะจุดประสงค์ของการก่อสร้างก็เพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับการพักผ่อนและหาความสำราญ

ศาลากีฬามักจะเป็นสิ่งก่อสร้างที่สร้างติดกับบริเวณที่เล่นกีฬาที่ใช้สำหรับเปลี่ยนเสื้อผ้าหรือดื่มเครื่องดื่ม และมักจะมีระเบียงที่มีที่บังแดดที่ยื่นออกมาเพื่อใช้เป็นที่สำหรับสังเกตการณ์ คำว่าศาลาก็มักจะใช้กับสนามกีฬาโดยเฉพาะกับสนามเบสบอลเพื่อแสดงความแตกต่างระหว่างที่นั่งที่ราคาแพงที่มีร่มเงากับที่นั่งที่ราคาถูกกว่าที่ไม่มีร่มเงา

2. ศาลา ที่เป็นสถาปัตยกรรมคลาสสิค

สิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือการวางความสมดุลของสิ่งก่อสร้างของสถาปัตยกรรมคลาสสิคที่วาง “เอกมณฑล” (corps de logis) ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างที่สำคัญที่สุดไว้ตรงกลางโดยมีปีกยื่นออกไปทางซ้ายและขวา ปีกสองข้างนี้อาจจะหยุดลงด้วย “ศาลา” ซึ่งเป็นการแสดงถึงจุดจบของสิ่งก่อสร้างเหมือนกับการใช่จุดเมื่อจบประโยคในภาษาอังกฤษ

พลาสเดส์โวส (Place des Vosges)[1] ในปารีส (ค.ศ. 1605-ค.ศ. 1612) ใช้ศาลาสองข้างที่หมายว่าเป็นตอนกลางของทางด้านเหนือและทางด้านใต้ที่เรียกว่า “ศาลาราชา” และ “ศาลาราชินี” ศาลาที่ว่านี้เป็นซุ้มสามโค้งซึ่งเป็นเหมือนเรือนเฝ้าประตู (gatehouse) ที่เป็นทางเข้าอันสมศักดิ์ศรีเข้ามาในจตุรัส การสร้างเรือนเฝ้าประตูในฝรั่งเศสในรูปของศาลามีมาร้อยปีก่อนหน้านั้นแล้ว

ในชนบทศาลาเป็นสิ่งก่อสร้างที่ใช้ในการล่าสัตว์ “ศาลาแห่งกาลอง” (Pavillon de Galon) ในลูเบอรองในฝรั่งเศสเป็นตัวอย่างที่แสดงลักษณะของการก่อสร้างของคริสต์ศตวรรษที่ 18 ของศาลาล่าสัตว์ของเจ้านายในสมัยนั้น ศาลาตั้งอยู่บนสถานที่เดิมเป็นคฤหาสน์โรมันที่มีสวนแบบฝรั่งเศสที่ใช้ในการรับรองแขก

ศาลาสวน ศาลากาซีโบ Gazebo

ศาลาสวน หรือ ศาลากาซีโบ (Gazebo) หมายถึงสิ่งก่อสร้างที่มักจะเป็นทรงแปดเหลี่ยมหรือกลมที่มักจะสร้างในอุทยาน, สวนสารธารณะ, สวน หรือบริเวณที่เป็นที่สาธารณะ

ศาลาสวนอาจจะเป็นสิ่งก่อสร้างที่เป็นอิสระหรือสิ่งก่อสร้างที่สร้างติดกำแพงสวนที่มีหลังคาและเปิดรอบด้าน ที่ใช้เป็นที่หลบแดดหลบฝน, ที่พักผ่อน, ที่พักอาศัยอย่างง่ายๆ หรือสิ่งตกแต่งสวน ศาลาสวนบางศาลาก็ใหญ่พอที่ใช้สำหรับกลุ่มนักดนตรีผู้เล่นดนตรีสำหรับผู้ที่มานั่งชมหรือเดินผ่านไปมา โดยเฉพาะในเมืองน้ำแร่เช่นในสาธารณรัฐเช็ก

ประวัติ ศาลาสวน ศาลากาซีโบ Gazebo

ศาลาสวนเป็นสิ่งก่อสร้างในสวนชนิดหนึ่งที่ประโยชน์ของการใช้สอยคล้ายกับศาลา ศาลาเล็ก  หอทัศนา สิ่งก่อสร้างตกแต่ง ซุ้มไม้เลื้อย และอื่นๆ ศาลาสวนเป็นสิ่งก่อสร้างที่นิยมสร้างกันในบริเวณที่มีอากาศอบอุ่นที่พบในข้ออ้างอิงจากวรรณกรรมของจีน, เปอร์เชีย และในวัฒนธรรมโบราณที่เก่าแก่เป็นพันๆปี ตัวอย่างของศาลาสวนก็ได้แก่ศาลาสวนที่กว่างโจว ในประเทศจีนเป็นต้น

ในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกา ศาลาสวน มักจะเป็นสิ่งก่อสร้างสำหรับผู้มีอันจะกินเท่านั้น จอร์จ วอชิงตันก็มีศาลาสวนแปดเหลี่ยมที่จอร์จ วอชิงตันที่คฤหาสน์ส่วนตัวที่เมานท์เวอร์นอนในเวอร์จิเนีย ทอมัส เจฟเฟอร์สันบรรยายถึงศาลาสวนแต่เรียกว่า “ศาลา” (pavilion) หรือ “เรือนฤดูร้อน” และตั้งใจที่จะสร้างขึ้นสามเรือนโดยแต่ละเรือนก็จะมีลักษณะต่างกันที่ที่คฤหาสน์ส่วนตัวที่มองติเชลโลในเวอร์จิเนียแต่ก็สร้างได้เพียงเรือนเดียว

คำว่า “gazebo” เริ่มใช้เป็นครั้งแรกโดยสถาปนิกชาวอังกฤษวิลเลียม และจอห์น ฮาล์ฟเพนนีในหนังสือ “สถาปัตยกรรมชนบทแบบรสนิยมจีน” (Rural Architecture in the Chinese Taste) ที่เขียนในปี ค.ศ.1750 ภาพที่ 55 ของหนังสือชื่อ “ระดับตำแหน่งของศาลาสวนจีน” แสดงภาพหอจีนหรือศาลาสวนจีนที่ตั้งอยู่บนหินที่ยกสูงขึ้นมาพอสมควร และระเบียงรอบๆ ที่ทำให้สิ่งก่อสร้างดูสมบูรณ์ขึ้น

ที่มาของคำไม่เป็นที่ทราบแน่นอนและไม่มีรากที่สามารถบอกได้ว่ามีความสัมพันธ์กับตระกูลภาษายุโรป การสันนิษฐานก็มีกันไปต่างๆ เช่นมาจากคำอุทานในภาษาฝรั่งเศสว่า “Que c'est beau” (สวยอะไรอย่างนั้น) หรือจากภาษาละตินแม็คโครนิคว่า “gazebo” (ฉันจะมอง) แอล.แอล. เบคอนเสนอว่ามาจากคำว่า “Casbah” จากบริเวณแขวงอาหรับบนเนินในแอลเจียร์ส[1] แต่เมื่อไม่นานมานี้ ดับเบิลยู เซเยอร์สเสนอว่ามาจากภาษาอาหรับอันดาลูเชียน ว่า “qushaybah” ที่พบในโคลงที่เขียนโดยกวีจากคอร์โดบาอิบน์ คุซมัน (Ibn Quzman)[2]

การก่อสร้าง ศาลาสวน ศาลา กาซีโบ Gazebo

วัสดุก่อสร้างที่ใช้ในการก่อสร้าง ศาลาสวน ก็มีทุกประเภท ในประเทศไทย, อังกฤษและอเมริกาเหนือปัจจุบันมักจะสร้างด้วยไม้และมีหลังคาที่ใช้วัสดุเช่นแผ่นไม้ (Roof shingle) หรืออาจจะเป็นสิ่งก่อสร้างที่สำเร็จรูปที่ขายกันตามห้างร้าน

ศาลาสวนโดยเฉพาะที่สร้างเป็นการชั่วคราวสำหรับงานเช่นงานแต่งงานหรืองานเลี้ยงอาจจะเป็นเต็นท์ผ้าใบ บางครั้งก็จะมีฉากด้านข้างเพื่อกันแมลงก็ได้

 


Copyright © 2010 HEVTA Company, all rights reserved  Contact us HEVTA uPVC windows and doors
Bangkok, Phuket, Pattaya, Chiangmai, Udorn Thailand, Call Center 085-0707-990, 085-0707-991
Tel. 034-823-378 (-9), 034-824-729 (-30), Fax 034-823-371 Email: [email protected]