แผนผังเว็บไซต์
ช่องกระจก สกายไลท์

สกายไลท์

สกายไลท์ จาก เฮฟต้าเป็นงานก่อสร้างโครงสร้างบริเวณ หลังคา หรืองาน เพดาน ให้มีช่องเปิดเพื่อใช้ในการรับแสงจากภายนอกเข้าสู่ภายในและสามารถใช้เป็นจุดรับชมวิวทองฟ้าได้ โดยวัสดุที่ใช้ปิดกั้นมักจะเป็นวัสดุโปร่งแสง หรือกึ่งทึบแสง เช่น กระจกอะครีลิค หรือ โพลีคาร์บอเนต ฯลฯ ทั้งนี้ ประโยชน์ของ สกายไลท์ ในหลายๆสถานที่นอกเหนือจากความสวยงามแล้ว ช่อง สกายไลท์ มีไว้เพื่อการหลบหนีในยามเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินได้อีกด้วย สกายไลท์ โดยทั่วไปมีหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นแบบฝังงานไว้บน เพดาน ในลักษณะของช่องแสงเดี่ยว ที่นิยมเรียกกันง่ายๆว่า ช่อง กระจก โดยกินพื้นที่ตั้งแต่ 4-8% ของพื้นที่รวมบน เพดาน ไปจนถึงการเปลี่ยนโครงสร้าง หลังคา ทั้งหมดแล้วคลุมด้วยงาน กระจก ทั้งผืน ที่นิยมเรียกกันง่ายๆว่า หลังคา กระจก อีกทั้งยังสามารถเปลี่ยนผนังปูนด้านข้างให้เป็น ผนัง กระจก แบบที่เชื่อมต่อจาก หลังกระจก ก็สามารถทำให้เช่นกัน เฮฟต้า เชี่ยวชาญทางด้านตัดประกอบ ออกแบบ รวมไปถึงการติดตั้งงาน สกายไลท์ , หลังคากระจก, ช่องกระจก, ผนังกระจก ท่านจึงสามารถออกแบบ สกายไลท์ , หลังคากระจก, ช่องกระจก, ผนังกระจก จาก เฮฟต้า ให้มีรูปลักษณ์ที่แปลกแตกต่างกันไปได้ตามความต้องการ เพื่อความสวยงาม โดดเด่น เป็นเอกลักษณ์เฉพาะบุคคล อีกทั้งเพื่อให้ได้รับประโยชน์ในการใช้สอย เช่น การนำเอารูปทรงเรขาคณิตฯมาเป็นงานช่องแสง หรือการทำเป็นโดม กระจก รูปแบบต่างๆ ทั้งหมดนี้คือขอบเขตของงาน สกายไลท์ ทั้งหมด


Copyright © 2010 HEVTA Company, all rights reserved  Contact us HEVTA uPVC windows and doors
Bangkok, Phuket, Pattaya, Chiangmai, Udorn Thailand, Call Center 085-0707-990, 085-0707-991
Tel. 034-823-378 (-9), 034-824-729 (-30), Fax 034-823-371 Email: [email protected]