แผนผังเว็บไซต์
บ้านเรือนกระจก uPVC

เฮฟต้า กระจก บ้านเรือนกระจก Glass House

ประวัติ บ้านเรือนกระจก บ้านกระจก ห้องกระจก ( Conservatory, Glass House, Skylight )
ก่อนที่เราจะเริ่มเล่าประวัติของบ้านเรือนกระจก เราควรจะรู้จักคำว่าบ้านเรือนกระจก conservatory ก่อน ซึ่งมีคนได้ให้คำนิยามไว้ว่า บ้านเรือนกระจก คือ สิ่งปลูกสร้างที่สร้างติดกับตัวอาคารโดยมีมากกว่า 75 เปอร์เซ็นต์ ของหลังคา เป็นพื้นที่โปร่งแสง และมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่กำแพงเป็นพื้นที่โปร่งแสง ซึ่งสามารถให้แสงแดดเข้ามาภายในเรือนกระจกได้ เรือนกระจก conservatory มีรากศัพท์มาจากภาษาอิตาลี “conservato” แปลว่า เก็บรักษา และภาษาลาติน “ory” แปลว่า สถานที่ มารวมกัน ซึ่งจะได้ความหมายว่า สถานที่ไว้เก็บรักษาอาหาร อย่างไรก็ตาม วันนี้คำว่า เรือนกระจกได้มีความหมายเป็นที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วไป ในความหมายว่า “โครงสร้างที่ต่อเพิ่มเติมจากอาคารเดิมไว้สำหรับเป็น ห้องนั่งเล่น และ สำหรับพักผ่อน”
 
บ้านเรือนกระจก เรือนกระจก หลังแรก ( Conservatory, Glass House, Skylight )
ประวัติบ้านเรือนกระจก conservatory ย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยโรมัน ซึ่งพยายามจะทำโครงสร้าง ที่สามารถให้แสงแดดเข้ามาภายใน แต่กันความเย็นไม่ให้เข้ามาได้ โครงสร้างลักษณะนี้ได้เริ่มสร้างครั้งแรกจาก แผ่นไมก้า (mica) ไม่ได้ใช้ กระจก อย่างในปัจจุบัน บ้านเรือนกระจก หลังแรกได้สร้างขึ้นช่วง ค.ศ.1600 แต่การออกแบบจะแตกต่างจาก เรือนกระจกสมัยใหม่เป็นอย่างมาก ในยุคแรกของเรือนกระจกจะเรือนกระจกไม่ใช่ โครงสร้างธรรมดา แต่เป็นโครงสร้างลักษณะสวยงามมีแรงดึงดูดให้ผู้คนหลงไหลมากกว่าโครงสร้างทั่วไป ซึ่งเป็นที่ต้องตาของเศรษฐีในสมัยนั้น ผู้คนในสังคมชั้นสูงชอบ นักกวีชอบ นักแต่งกลอนชอบ นักวิทยาศาสตร์ชอบ และเจ้าของบ้านชอบ การสร้างเรือนกระจก เพื่อปกป้องดอกไม้ และไม้ประดับต่างๆ ของพวกเขามันเป็นช่วงของการค้นพบอันยิ่งใหญ่ เมื่อมีการเดินทางมากขึ้น และนักสะสมจะนำเอาต้นไม้เมืองร้อนมาปลูกให้เติบโตได้ในเมืองหนาว มันเป็นนวัตกรรมใหม่ของโครงสร้างเรือนกระจก ไว้สำหรับเป็นแปลงเพาะปลูกต้นไม้เมืองร้อน ที่ได้รับการปกป้อง จากธรรมชาติที่เป็นอยู่ในประเทศที่มีภูมิอากาศหนาว
 

 

 


Copyright © 2010 HEVTA Company, all rights reserved  Contact us HEVTA uPVC windows and doors
Bangkok, Phuket, Pattaya, Chiangmai, Udorn Thailand, Call Center 085-0707-990, 085-0707-991
Tel. 034-823-378 (-9), 034-824-729 (-30), Fax 034-823-371 Email: [email protected]