แผนผังเว็บไซต์
ประตู uPVC กับอาคารสูง

ประตู uPVC กับอาคารสูง HEVTA มีการออกแบบประตู upvc สำหรับใช้กับอาคารสูง โดยสามารถต้านทานแรงลมในความสูงของตึก มากกว่า 20-30ชั้น พร้อมทั้งเทคโนโลยีในการติดตั้ง ประตู หน้าต่าง กับอาคารสูง ทำให้สามารถ กันเสียงลมที่พัดผ่านตามช่องระหว่างหน้าต่าง กับกระจกได้ รวมทั้งกันฝนที่พัดแรง และสาดเข้ามาตามมุมของประตูกระจกบานเลื่อน

ประตู uPVC กับอาคารสูง มีความสำคัญอย่างมาก หลายๆท่านอาจยังไม่ทราบ เนื่องจากความเป็นจริงการก่อสร้างอาคาร เป็นการนำเอาวิทยาการและเทคโนโลยีไปฝืนธรรมชาติ การออกแบบอาคารสูง ยิ่งเป็นการ ฝืนกฎธรรมชาติ หนักเข้าไปอีก 

ปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้เกิดกับอาคารสูงคือมากกว่าอาคารเตี้ยก็ คือ แรงปะทะของลม ที่รู้มักเรียกกันว่า วินด์โหลด (Win Load) ซึ่งจะมีกำลังแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ เมื่ออาคารสูงขึ้นไป  ดังนั้นโครงสร้างประตู uPVC แข็งแรงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก และจะมีการคำนวณโดยสถาปนิกในการเลือกใช้กระจกสำหรับด้านนอกอาคารสูง เกี่ยวกับความหนาของกระจก ชนิดของกระจกที่ใช้ และขนาด

ประตู uPVC กับอาคารสูง และกระจกที่เลือกใช้มักจะใช้กระจกเหมือนกันหมดทั้งอาคาร ถึงแม้นว่า กระจกชั้นล่าง ๆ ที่ไม่มีแรงลมเข้ามากระทบมากนัก แต่กระจกชั้นสูง ๆ ที่มีแรงลมเข้าไปกระทบมากๆจะมีแรงกดทับลงสู่ชั้นล่างเช่นกัน หากไม่แข็งแรงเพียงพอจะรับต่อแรงกระทบเหล่านั้นไม่ไหว โดยเฉพาะหากมีพายุ จะมีอันตรายสูงอย่างมากเกิดขึ้น  หากตอนที่มีพายุและท่านเปิดประตูเข้าห้อง (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตึกที่มีช่องโล่งตรงกลางตึก) ความอัดอากาศภายใน และภายนอก จะแตกต่างกันมาก กระจกที่ท่านออกแบบไว้นั้น มีโอกาสแตก และ ลอยตามแรงลมมาเป็นอันตรายต่อท่านได้

ประตู uPVC กับอาคารสูง

 


Copyright © 2010 HEVTA Company, all rights reserved  Contact us HEVTA uPVC windows and doors
Bangkok, Phuket, Pattaya, Chiangmai, Udorn Thailand, Call Center 085-0707-990, 085-0707-991
Tel. 034-823-378 (-9), 034-824-729 (-30), Fax 034-823-371 Email: [email protected]