แผนผังเว็บไซต์
หน้าต่างโค้ง วงกบหน้าต่างโค้ง

หน้าต่างโค้ง ถูกออกแบบให้มีลักษณะเด่นทางสถาปัตยกรรมลดความเทอะทะ วงกบหน้าต่างโค้ง บานหน้าต่างโค้ง หน้าต่างบ้านโค้ง หรือ ความหนาของกำแพง  ที่ออกแบบโดยใช้ สถาปัตยกรรมโรมาเนสก์ จะไม่ดูหนัก

หน้าต่างโค้ง น่าจะเป็นการออกแบบตาม สถาปัตยกรรมโรมาเนสก์ (อังกฤษ: Romanesque architecture) เป็นคำที่บรรยายลักษณะสถาปัตยกรรมตะวันตกที่เริ่มราวปลายคริสต์ศตวรรษที่ 10 ไปจนถึงสมัยสถาปัตยกรรมกอธิคระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 12 สถาปัตยกรรมโรมาเนสก์ที่อังกฤษจะเรียกกันว่า “สถาปัตยกรรมนอร์มัน”

หน้าต่างโค้ง หรือ วงกบหน้าต่างโค้ง บานหน้าต่างโค้ง หน้าต่างบ้านโค้ง รวมไปถึง หลังคา  เพดาน  จะถูกออกแบบให้โค้ง จะเป็นเพดานโค้งประทุน เพดานโค้งประทุนซ้อน การใช้โค้งซุ้มอาร์เคดในระหว่างช่วงเสาหนึ่ง ๆ และในแต่ละชั้นที่ต่างขนาดกัน สำหรับเสาที่แน่นหนา หอใหญ่หนัก

การออกแบบตาม สถาปัตยกรรมโรมาเนสก์ จะมีการตกแต่งรอบโค้ง เช่น หน้าต่างโค้ง ซุ้มหน้าต่างหรืออาร์เคด (arcade) ลักษณะตัวอาคารก็จะมีลักษณะเรียบ สมส่วนมองแล้วจะเป็นลักษณะที่ดูขึงขังและง่ายไม่ซับซ้อนเช่นสถาปัตยกรรมกอธิคที่ตามมา สถาปัตยกรรมจะพบทั่วไปในทวีปยุโรปไม่ว่าจะเป็นประเทศใดหรือไม่ว่าจะใช้วัสดุใดในการก่อสร้าง

หน้าต่างโค้ง หรือ วงกบหน้าต่างโค้ง บานหน้าต่างโค้ง หน้าต่างบ้านโค้ง ตามสถาปัตยกรรมโรมาเนสก์สามารถพบในการก่อสร้างคริสต์ศาสนสถานและมหาวิหารเป็นส่วนใหญ่ แต่จะมีบ้างที่ใช้ในการก่อสร้างปราสาทในสมัยนั้น คริสต์ศาสนสถานแบบโรมาเนสก์ยังคงมีหลงเหลืออยู่ และบางแห่งก็ยังใช้เป็นสถานที่สักการะตราบจนทุกวันนี้


Copyright © 2010 HEVTA Company, all rights reserved  Contact us HEVTA uPVC windows and doors
Bangkok, Phuket, Pattaya, Chiangmai, Udorn Thailand, Call Center 085-0707-990, 085-0707-991
Tel. 034-823-378 (-9), 034-824-729 (-30), Fax 034-823-371 Email: [email protected]