แผนผังเว็บไซต์
บ้านและสวน

บ้านและสวน ที่น่าอยู่ทำได้โดยการสำรวจทิศทางแสงแดดและลม 3ฤดูดังนี้คือ ฤดูร้อน หนาว และฝน ซึ่งหากเป็นแสงแดดในช่วงฤดูร้อนซึ่งอยู่ในช่วงเดือนมีนาคม ถึง พฤษภาคม ที่ดวงอาทิตย์โคจรมาใกล้โลกมากที่สุดทำให้เป็นเวลาที่อุณหภูมิเฉลี่ยค่อนข้างสูงในรอบปี  ที่มีลักษณะการโคจรของดวงอาทิตย์มีการโคจรแนวแกนทิศตะวันออกมายังทิศตะวันตก ทำให้ในช่วงเช้าของฤดูร้อน ผนัง บ้านและสวน  ทางทิศตะวันออกจะได้รับความร้อนจากแสงแดดในปริมาณมากกว่าทิศอื่น ส่วนในช่วงสาย ดวงอาทิตย์เคลื่อนตัวสูงขึ้น หลังคา บ้านและสวน รับความร้อนจากแสงแดดมากขึ้น และเมื่อมาถึงช่วงบ่ายที่ดวงอาทิตย์เคลื่อนตัวมาทางทิศตะวันตก ผนังบ้านทางทิศตะวันตกจะได้รับความร้อนมากที่สุดแทนและได้รับปริมาณความร้อนจากแสงแดดมากที่สุดในช่วงเย็น ส่วนผนังบ้านทางทิศเหนือ และทิศใต้ได้รับความร้อนจากแสงแดดระหว่างวันในปริมาณที่น้อย

บ้านและสวน ที่น่าอยู่มีการสำรวจทิศทางแดดในช่วงฤดูฝนตั้งแต่เดือนมิถุนายนจะได้ผลออกมาว่า ในฤดูฝนเป็นช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์โคจรอ้อมไปทางทิศเหนือมากที่สุด ดังนั้นในช่วงเช้า ผนัง บ้านและสวน ทิศตะวันออกจะได้รับความร้อนจากแสงแดดในปริมาณมาก รวมถึงผนัง บ้านและสวน ทางทิศเหนือจะได้รับความร้อนจากแสงแดดบางส่วนในเวลาเดียวกัน ต่อมาในช่วงสาย ดวงอาทิตย์เคลื่อนตัวสูงขึ้น หลังคาบ้านจึงได้รับความร้อนจากแสงแดดมากขึ้น จนถึงช่วงบ่ายดวงอาทิตย์เคลื่อนตัวมาทางทิศตะวันตก ผนังบ้านทางทิศตะวันตกจึงได้รับความร้อนจากแสงแดดเพิ่มมากขึ้น รวมถึงผนังบ้านทางทิศเหนือจะได้รับความร้อนจากแสงแดดบางส่วนในเวลาเดียวกัน และได้รับปริมาณความร้อนจากแสงแดดอย่างเต็มที่ในช่วงเย็น สำหรับผนังบ้านทางทิศใต้ได้รับความร้อนจากแสงแดดระหว่างวันในปริมาณที่น้อย
 

Copyright © 2010 HEVTA Company, all rights reserved  Contact us HEVTA uPVC windows and doors
Bangkok, Phuket, Pattaya, Chiangmai, Udorn Thailand, Call Center 085-0707-990, 085-0707-991
Tel. 034-823-378 (-9), 034-824-729 (-30), Fax 034-823-371 Email: [email protected]