แผนผังเว็บไซต์
ต่อเติมบ้าน

ต่อเติมบ้าน

ต่อเติมบ้าน นิยมกว่าการซื้อบ้านหลังใหม่ ต่อเติมบ้าน เพื่อการเพิ่มพื้นที่ใช้งานโดยไม่ต้องซื้อที่ดินใหม่เพราะเป็นการต่อเติมภายในรั้วบ้านเดิม แต่การต่อเติมมักจะมีปัญหากับบ้านข้างเคียง ซึ่งน่าเห็นใจทั้งสองฝ่าย ทั้งท่านเจ้าของบ้านที่ ต่อเติมบ้าน และบ้านข้างเคียงที่ได้รับผลกระทบทั้งขณะ ต่อเติมบ้าน และหลังจาก ต่อเติมบ้าน  โดยทั่วไปเจ้าของบ้านทั้งหลายมักคิดเองเสมอว่ามีพื้นที่เหลือจะต่อเติมบ้านอย่างไรก็ได้เพราะเป็นการ ต่อเติมบ้าน ในพื้นที่ของตัวเอง  

แต่ในความเป็นจริงแล้วการ ต่อเติมบ้าน ที่ถูกต้องจะต้องดูกฏหมายกำหนดไว้อย่างไร สำหรับการขออนุญาตปลูกสร้าง  ซึ่งจะมีรายละเอียดค่อนข้างมากต้องดูหลายปัจจัยร่วมด้วย  หากพื้นฐานเบื้องต้นสำหรับ ต่อเติมบ้าน ที่ถูกต้องจะต้องยึดหลักตามนี้

 
ต่อเติมบ้าน การปลูกสร้างบ้าน โดยการ ต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร จำเป็นต้องได้รับอนุญาตก่อนการ ต่อเติมบ้าน การปลูกสร้างบ้าน หากการต่อเติมบ้าน การปลูกสร้างบ้าน ตรงกับหลักเณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
 
ต่อเติมบ้าน เป็นสิ่งที่ทำค่อนข้างยากตามกฎหมาย เพราะบ้านที่ซื้อมามักไม่สามารถต่อเติมได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย  เนื่องจากบ้านที่ซื้อจากโครงการบ้านจัดสรร มักจะสร้างเต็มที่ตามที่กฎหมายกำหนดอยู่แล้ว เพื่อประหยัดต้นทุนค่าที่ดินที่มีราคาสูงและยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงเป็นความจริงที่ว่า ไม่ว่าจะ ต่อเติมบ้าน แบบใด อย่างไรก็ตาม หากต้องการให้ถูกต้องตามกฎหมาย ก็จะต้องทำการยื่นขออนุญาตต่อส่วนราชการโดยจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดมากมาย และอาจจะไม่ได้รับการอนุญาตก็เป็นไปได้อย่างมาก  จึงทำให้คนส่วนใหญ่จะทำการ ต่อเติมบ้าน โดยไม่ยื่นขออนุญาต ทำการ ต่อเติมบ้าน ตามแบบต่อเติมที่ต้องการโดยให้ช่างรับเหมา บริษัทออกแบบ ผู้รับต่อเติม เป็นผู้ดำเนินการ  ส่วนความถูกต้องของการ ต่อเติมบ้าน ก็เป็นการเสี่ยงดวงเอาว่าจะโดนร้องเรียนหรือไม่ภายหลังการ ต่อเติมบ้าน
ด้วยคนส่วนใหญ่ทำการ ต่อเติมบ้าน โดยไม่ขออนุญาติและมักเกิดปัญหาระหว่างเพื่อนบ้าน ดังนั้นเราควรคำนึงถึงปัจจัยต่อไปนี้หากต้องการ ต่อเติมบ้าน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการ ต่อเติมบ้าน ที่ไม่มีพื้นที่ระยะห่างมากนักอย่างเช่นการ ต่อเติมบ้านทาวน์เฮาส์ ต่อเติมบ้านตึกแถว
 
การต่อเติมบ้าน ควรจะยึดหลักเกณฑ์ เอาใจเขามาใส่ใจเราบ้างว่าข้างบ้านจะเดือดร้อนจากการต่อเติมของเราบ้างหรือไม่ ทั้งขณะ ต่อเติมบ้าน จะเกิดเสียง ฝุ่น รบกวนตลอดเวลา รวมถึงหลังจากต่อเติมแล้ว จะไปบังแดด บังลม หรือทำให้น้ำฝนไหลไปท่วมข้างบ้านหรือไม่
 

Copyright © 2010 HEVTA Company, all rights reserved  Contact us HEVTA uPVC windows and doors
Bangkok, Phuket, Pattaya, Chiangmai, Udorn Thailand, Call Center 085-0707-990, 085-0707-991
Tel. 034-823-378 (-9), 034-824-729 (-30), Fax 034-823-371 Email: [email protected]