แผนผังเว็บไซต์
บ้านและสวน

บ้านและสวน เป็นสิ่งที่ทำได้ตั้งแต่ก่อนการเริ่ม ก่อสร้างบ้านจริงๆ เพียงแค่ต้องการการใส่ใจของผู้เป็นเจ้าของบ้านในการวางทำทิศทาง บ้านและสวน ให้อยู่ในทิศที่สัมพันธ์กับสภาพภูมิอากาศของพื้นที่ที่จะทำการสร้าง บ้านและสวน

บ้านและสวน จะต้องทำการวางผังบ้านโดยคำนึงถึงทิศทางของ การรับลมของ ทิศทางการรับแสงแดดของซึ่งในความเป็นจริงแล้วนั้นการ ออกแบบบ้าน ที่ถูกต้องและดีที่สุดคือการใช้ ออกแบบให้เป็นไปตามธรรมชาติจะได้ประโยชน์อยู่เสมอ เพียงแต่เจ้าของบ้านจะต้องทำการใส่ใจในรายละเอียดตั้งแต่การวางแผน ออกแบบบ้าน และต้องเข้าให้ถูกจังหวะ หัน ให้ถูกทิศทาง เท่านี้ก็จะสามารถช่วยให้ได้ บ้านและสวน ในหลังเดียวกันอย่าบงไม่ต้องสิ้นเปลืองแต่อย่างใด อีกทั้งยังเป็นการ ออกแบบบ้าน ให้เป็นบ้านประหยัดพลังงานที่ถูกหลักที่สุดก็ว่าได้

บ้านและสวน จะต้องคำนึงถึงการวางมุมบ้าน ซึ่งหากวางผิดตำแหน่งแล้วอาจจะได้บ้านที่ร้อนและอบอ้าวไม่น่าอยู่ แทนที่จะได้ บ้านและสวน ดังนั้นทางที่ดี เจ้าของบ้านควรจะทำการสำรวจทิศทางแสงแดดและสายลม ในทุกช่วงเวลาและหากเป็นไปได้ควรจะศึกษาสำรวจทิศทางแสงแดดและสายลมในแต่ละฤดูด้วยเช่นกัน ควรจะทำก่อนวางผังบ้าน เพื่อให้บ้านได้รับลมเย็นตามธรรมชาติและหลบแดดร้อนในยามกลางวัน ส่งผลให้ได้บ้าน บ้านเย็นอยู่สบาย
 
บ้านและสวน ต้องทำการกำหนดแปลนบ้าน เพื่อประโยชน์ใช้สอยของพื้นที่ภายในบ้าน และทำการ ออกแบบบ้าน ที่มีการจัดวางให้เหมาะสมกับรูปแบบการใช้ชีวิตของสมาชิกแต่ละคนใน บ้านและสวน เพราะบ้านเป็นที่อยู่สำหรับทุกคน หากสะดวกสบายในการใช้สอย ย่อมเป็น บ้านและสวน สำหรับสมาชิกในบ้านทุกคนไม่ใช่เพียงแต่เจ้าของเงินท่านั้น และการสำรวจทิศทางแดดและลมก็เป็นอีกเรื่องที่สำคัญในการกำหนดแปลนบ้าน ตามที่ได้กล่าวข้างต้น ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าแปลกมากที่เจ้าของบ้านหลายคนมองข้ามไป
 
บ้านและสวน ควรประกอบไปด้วย ห้องนั่งเล่นที่ไร้เงาแดดในช่วงยามบ่าย ห้องครัวที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก ห้องนอนที่ไม่ร้อนจนเกินไปในตอนกลางวัน ซึ่งเป็นเวลาที่แสงแดดจะส่องตลอดวัน  บ้านในฝันดังกล่าวนี้ไม่ใช่เรื่องเป็นไปไม่ได้ หากเข้าใจในเรื่องของแดดและลม การจัดการพื้นที่ที่เหมาะสม การเลือกใช้วัสดุต่างๆในการกันความร้อน
 
บ้านและสวน อาจจะทำการสำรวจทิศทางแสงแดดและลม 3ฤดูดังนี้คือ ฤดูร้อน หนาว และฝน ซึ่งหากเป็นแสงแดดในช่วงฤดูร้อนซึ่งอยู่ในช่วงเดือนมีนาคม ถึง พฤษภาคม ที่ดวงอาทิตย์โคจรมาใกล้โลกมากที่สุดทำให้เป็นเวลาที่อุณหภูมิเฉลี่ยค่อนข้างสูงในรอบปี  ที่มีลักษณะการโคจรของดวงอาทิตย์มีการโคจรแนวแกนทิศตะวันออกมายังทิศตะวันตก ทำให้ในช่วงเช้าของฤดูร้อน ผนังบ้านทางทิศตะวันออกจะได้รับความร้อนจากแสงแดดในปริมาณมากกว่าทิศอื่น ส่วนในช่วงสาย ดวงอาทิตย์เคลื่อนตัวสูงขึ้น หลังคาบ้านจะรับความร้อนจากแสงแดดมากขึ้น และเมื่อมาถึงช่วงบ่ายที่ดวงอาทิตย์เคลื่อนตัวมาทางทิศตะวันตก ผนังบ้านทางทิศตะวันตกจะได้รับความร้อนมากที่สุดแทนและได้รับปริมาณความร้อนจากแสงแดดมากที่สุดในช่วงเย็น ส่วนผนังบ้านทางทิศเหนือ และทิศใต้ได้รับความร้อนจากแสงแดดระหว่างวันในปริมาณที่น้อย
 
บ้านและสวน สำรวจทิศทางแดดในช่วงฤดูฝนตั้งแต่เดือนมิถุนายนจะได้ผลออกมาว่า ในฤดูฝนเป็นช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์โคจรอ้อมไปทางทิศเหนือมากที่สุด ดังนั้นในช่วงเช้า ผนังบ้านทางทิศตะวันออกจะได้รับความร้อนจากแสงแดดในปริมาณมาก รวมถึงผนังบ้านทางทิศเหนือจะได้รับความร้อนจากแสงแดดบางส่วนในเวลาเดียวกัน ต่อมาในช่วงสาย ดวงอาทิตย์เคลื่อนตัวสูงขึ้น หลังคาบ้านจึงได้รับความร้อนจากแสงแดดมากขึ้น จนถึงช่วงบ่ายดวงอาทิตย์เคลื่อนตัวมาทางทิศตะวันตก ผนังบ้านทางทิศตะวันตกจึงได้รับความร้อนจากแสงแดดเพิ่มมากขึ้น รวมถึงผนังบ้านทางทิศเหนือจะได้รับความร้อนจากแสงแดดบางส่วนในเวลาเดียวกัน และได้รับปริมาณความร้อนจากแสงแดดอย่างเต็มที่ในช่วงเย็น สำหรับผนังบ้านทางทิศใต้ได้รับความร้อนจากแสงแดดระหว่างวันในปริมาณที่น้อย
 
บ้านและสวน สำรวจทิศทางแดดในช่วงฤดูหนาว ตั้งแต่เดือนธันวาคม เป็นช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์โคจรอ้อมไปทางทิศใต้มากที่สุด ดังนั้นในช่วงเช้า ผนังบ้านทางทิศตะวันออก และทางทิศใต้จะได้รับความร้อนจากแสงแดดในปริมาณมากในเวลาเดียวกัน ต่อมาในช่วงสาย ดวงอาทิตย์เคลื่อนตัวสูงขึ้นหลังคาบ้านจึงได้รับความร้อนจากแสงแดดมากขึ้น ในขณะที่ผนังทางทิศใต้ยังคงได้รับความร้อนจากแสงแดดอยู่ จนถึงช่วงบ่ายอาทิตย์เคลื่อนตัวมาทางทิศตะวันตกผนังบ้านทางทิศตะวันตกจึงได้รับความร้อนจากแสงแดดเพิ่มมากขึ้น รวมถึงผนังบ้านทางทิศใต้ยังคงได้รับความร้อนจากแสงแดดอยู่ตลอดเวลา และได้รับปริมาณความร้อนจากแสงแดดอย่างเต็มที่ในช่วงเย็น สำหรับผนังบ้านทางทิศเหนือได้รับความร้อนจากแสงแดดระหว่างวันในปริมาณที่น้อย
 
บ้านและสวน ควรจะสำรวจทิศทางแดดในช่วงการกำหนดแปลนบ้านที่เหมาะสมกับทิศทางของแดดและลม เพื่อให้ได้บ้านที่เย็นสบายตลอดทั้งปี รวมถึงการเลือกวัสดุก่อสร้างอื่นๆที่ช่วยปกป้องบ้านจากแสงแดด และช่วยให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกมากขึ้น
 
 

บ้านและสวน

     

Copyright © 2010 HEVTA Company, all rights reserved  Contact us HEVTA uPVC windows and doors
Bangkok, Phuket, Pattaya, Chiangmai, Udorn Thailand, Call Center 085-0707-990, 085-0707-991
Tel. 034-823-378 (-9), 034-824-729 (-30), Fax 034-823-371 Email: [email protected]